DEN NYE SMITTE-MODEL

Den nye SMITTE-model er en videreudvikling af SMTTE-modellen, som anvendes af mange institutioner som et funktionelt refleksionsredskab. I den nye SMITTE-model har I’et en central rolle i tilknytning til planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske indsatser, da I’et står for inklusion og repræsenterer overvejelser om, hvordan institutionen kan skabe inkluderende læringsmiljøer. Den nye SMITTE-model har seks faser, som institutionerne kan anvende i forbindelse med iværksættelse af udviklingsfremmende pædagogisk indsats. (Schultz og Pedersen 2010:87-88)

SAMMENHÆNG

På hvilken baggrund og ud fra hvilke forudsætninger iværksættes indsatsen?

Hvorfor iværksættes indsatsen?

Hvilken forhistorie er forbundet med indsatsen?

MÅL

Hvad vil vi gerne opnå?

Er målet Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og Tidsbestemt?

INKLUSION

Hvordan bidrager indsatsen til udsatte børns sociale kapital fremmes?

Hvordan sikres, at arbejdet med social inklusion bliver en del af den konkrete indsats?

Hvordan sikres ressourcefokusering og en anerkendende tilgang?

Hvordan sikres et fokus på de sociale relationer og på læringen gennem fællesskabet?

Hvilke redskaber skal inddrages og hvorfor?

TILTAG

Hvilke konkrete handlinger skal kendetegne indsatsen?

Indeholder handleplanen en beskrivelse af, hvilke specifikke handlinger der er forbundet med indsatsen, hvem der udfører handlingerne, og hvornår handlingerne udføres?

Hvordan understøtter institutions rammer og personalets kompetencer tiltaget?

TEGN

Hvordan kan vi se, at vi er på vej mod målet?

Hvilke tegn, som kan ses, høres eller fornemmes, indikerer at barnet på baggrund af indsatsen er på vej mod det ønskede mål?

Hvordan afstemmes indsatsen i forhold til tegn?

EVALUERING

Hvordan vil vi evaluere, har vi nået målene og hvad gør vi fremover?

Hvilket evalueringsredskab fx interview, observation, logbog eller fotoplancher skal anvendes?

Fra: Sundhedspædagogik i børnehaven.