Sproglig udvikling

Udviklingen af sproget sker på grundlag af kommunikation og den sociale kontekst mellem mennesker, hvor barnet skal bruge sproget i samarbejde og i udvikling med andre. Barnet skal også bruge sproget til at udtrykke følelser, meninger og behov, så det kan være med til at skabe, omforme sin livsverden, og ligeledes lære at bruge sproget som redskab for tænkning (Klausen og Hodal 2009:37).

Alder

Sprogudviklingslinjen[1]

Milepæle[2]

0-4 mdr.

Turtagning

Øver sig i at udtale lyde og beherske udtalen af lyde. Kan opdele lyde i stavelser.

0-6 mdr.

Pludredialog

8 mdr.

Forstår meningsfulde enheder og øver sig i at producere ord.

Forstår enkelte ord, og få faste vendinger. Bruger gestik i kommunikationen.                                

9 mdr.

Fælles opmærksomhed

1 år

Produktion af ét eller flere ord

Øver sig i at sige sine første ord og kan afkode andres intention.

11/2 år

Ordspurt

Forstår ca. 230 ord, og kan sige ca. 90 ord.

2 år

Sætter ord sammen og anvender mange sproglige udtryk.

Ca. 250 aktive ord.

Ord, der betegner nære ting.

3 år

Udtrykker sig i længere og mere komplekse sætninger.

Ca. 600 aktive ord.

Ord, der betegner noget, børn kender fra deres egen erfaringsverden.

4 år

 

 

 

 

 

 

Udvikler abstraktioner og den narrative kompetence.

Opdager skriftsproget.

Ca. 1500 aktive ord.

Ord er stadig knyttet til den umiddelbare erfaringsverden, men der er flere overbegreber og abstrakte ord.

5år

Ca. 2000 aktive ord.

Mere abstrakte ord, flere følelsesnuancer og mere abstrakt forståelse af betydning, kan fx beskrive modsætninger.

6 år

Ca. 2600 aktive ord.

(20.000 – 24.000 passive ord)

Forståelse af dobbeltbetydning, udviklet metasproglig bevidsthed, som betyder at kunne forstå:

 

Ironi: ”Hvor er du sød”

 

Metaforer: ”Du er stærk som en løve”

 

Homonymer: Kost/kost, hver/værd/vejr, bakke/bakke.

 

For at støtte barnets sproglige udvikling er det vigtigt, at der i dagtilbuddet er et sprogmiljø, som stimulerer barnets udvikling fra i 2 års alderen at anvende mange sproglige udtryk til i 3 års alderen at udtrykke sig i længere og mere komplekse sætninger. I 4-6 års alderen at udvikles abstraktioner og den narrative kompetence, samt opdagelse af skriftsproget. Dette kræver flere og flere ord og begreber, som skabes i barnets sociale kontekst, som bygger på kommunikationen mellem børn og voksne og børnene imellem.

Barnets ordforråd er grundlæggende for at opbygge og udvikle et nuanceret sprog.

Såfremt barnet ikke besidder et solidt ordforråd, giver det derfor ikke mening at inddrage grammatik, udtale, lydskelnen, hurtig navngivning eller andre af sprogets delelementer, da disse udvikles på baggrund af ordforrådet (Bylander og Krogh 2013:16).

Det der egentlig kendetegner de 2 1/2- til 4 (5) årige børn er, at de sprogudviklingsmæssigt er forskellige, og at deres sprogbrug varierer i forhold til den sociale kontekst, som de befinder sig i (Hagtvet 2011:63). Samtidig med de sprogudviklingsmæssige forskelle, er der også nogle typiske træk hos denne aldersgruppe.