Hermeneutik

Hermeneutik (af græsk hermeneuein) og betyder fortolkning.

Hermeneutikken bygger på den grundantagelse, at der findes en meningsfuldhed i verden, som kan findes og skabes gennem fortolkning. Samtidig er vi mennesker historiske, da vi lever i en bestemt tid, og på et bestemt sted, og det har betydning for vores fortolkninger. Mennesket er som udgangspunkt et forstående væsen, der befinder sig i situationer, som det forholder sig til. (Benedicta Pécseli (red):69-70) 

Den ideelle hermeneutiske tolkning er den, hvor fortolkeren bliver klogere på sin egen forforståelse (og fordomme), således at refleksionen over den nye forforståelse af genstandsfeltet (problemstillingen), også bliver en ny forståelse af fortolkeren selv. (Benedicta Pécseli (red):71) 

For at kunne fortolke bruger man sin forforståelse, som man tidligere har erhvervet ved hjælp af fortolkning, som man igen har foretaget på baggrund af sin forforståelse, som man igen har …osv.

Dette kan illustreres i ”den hermeneutiske spiral”


Hermeneutikken er relevant i forhold til, at vort samfund har ændret sig, til at være et videnssamfund/informationssamfund, hvilket betyder, at vi mennesker hele tiden bliver konfronteret med nye ideer, krav, oplysninger etc., som skal forstås i forhold til den viden/kunnen vi allerede besidder, og tilpasses den relevante situation.

 

Litteratur:

Pécseli, Benedicta(red.) Kultur og Forståelse . Hans Reitzels Forlag 2006