Sproglige kompetencer og alder (K.Kjertmann)

Den lysegrå skygge angiver, fra hvornår kompetencerne gennemsnitligt kan observeres brugt under barnets interaktion med omgivelserne.Den mørkegrå skygge angiver, fra hvornår kompetencerne er gået fra et forstadium til at indgå i den egentlige sprogudvikling og en mere ligelige kommunikation.Dette skema viser sammenhæng i sproglig udvikling og alder. Da der er forskel på, hvornår børnene reelt aldersmæssigt tilegner sig de forskellige sproglige kompetencer, viser skemaet at kompetencerne udvikles i en bestemt rækkefølge – for alle børn.NB: Indholdet i denne tekst er min fortolkning af Kjeld Kjertmann.