Apps til sprogstimulering

I forbindelse med sprogarbejde og sprogstimulering, anvender jeg sprog- og læringsspil på ipad. Det gør jeg bl.a. fordi et læringsmål for førskolebarnet er, at det skal have stiftet bekendtskab med diverse former for informationsteknologi. Det er ligeledes et læringsmål at førskolebarnet skal have kendskab til tal og bogstaver. Når jeg anvender ipad, har jeg udvalgt relevante læringsspil, som indeholder tal, bogstaver, former og farver, som det forventes at barnet kan mestre når det starter i skole.

Børnene viser stor interesse for ipad og apps - og kan koncentrere sig i ret lang tid, når dette medie er i anvendelse. 🤩

Eksempler på apps: