Underviser og konsulent

Sommeren 2015 har bragt nye spændende udfordringer, idet jeg nu er tilknyttet "Sprogin" som underviser og konsulent.
 
Her varetager jeg oplæg og undervisningsopgaver inden for bl.a.:

Børns sproglige udvikling
Sprogtilegnelse
Sprogstimulering
Tematisk sprogarbejde
Dialogisk læsning
Literacy/Numeracy
It i pædagogisk sprogarbejde
IPad som pædagogisk redskab.

Se endvidere Sprogins hjemmeside:
http://sprogin.dk/
hvor også kursuskatalog og plakater kan downloades.

Oplægsholder ved konferencer:

I forbindelse med Dafolos konferencer om "Sprogets milepæle", er jeg inviteret til at holde en session omhandlende:

Inddragelse af iPad i det målrettede sprogarbejde med børn med dansk som andetsprog.

v/Susanne Stoltenborg, sprogvejleder ved Tosprogscenter Gladsaxe.

 

Børn indgår hver dag i mange sproglige læreprocesser, som udvikler deres sproglige færdigheder og kommunikationskompetence, for eksempel gennem samtaler og sociale aktiviteter, planlagte og spontane sproglige aktiviteter samt gennem leg med andre børn. Men også digitale medier kan give sproglig læring.

I denne session belyses sprogvurderingsresultatets betydning for et målrettet sprogarbejde samt eksemplarisk beskrivelse af, hvorledes iPad kan inddrages som pædagogisk redskab i forbindelse med sprogstimulerende aktiviteter, der sigter på udvikling af sprogets forskellige delelementer. Sessionen vil have fokus på børn med flere sprog, men der er inspiration at hente for alle.