"Fingerspor og hjertegys"

Som sprogpædagog har jeg bl.a. til opgave at observere børnenes sprog.

Denne opgave har givet mig indblik og indsigt i børnenes talemåder, ordforråd og sprogforståelse.

Sideløbende med iværksættelse af sprogstimulering, har jeg opsamlet og nedskrevet børnecitater.

Jeg vil gerne dele denne "børnesnak", og har udvalgt de citater, som jeg finder sjove, humoristiske og overraskende :-)

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0Bx0E0X2N5VOzNDFkZDA5N2UtZDM1Mi00MTFmLTllYzYtYWJiZDQzMTc4NjZi&hl=en_US

😀