UGE 1

1. DAG

2. DAG

3. DAG

A

 

RIM OG REMSER

Hvem er det, der banker

 

Oppe i gardinerne..

 

Rim fra: Pandeben

Hvem er det, der banker

 

Oppe i gardinerne..

 

Rim fra: dig og mig og…

Okker, gokker gummiklokker…

 

Nede i fru Hansens kælder…

 

B

 

SANGE OG

SANGLEGE

En lille and med vinge

 

Her er højre, her er venstre.

 

En lille and med vinge.

 

Her er højre, her er venstre.

 

Lille skorstensfejer.

 

Farvesangen.

 

C

 

LYTTELEGE

 

Lyt efter æggeur.

 

 

 

Lyt efter æggeur.

 

D

 

INDHOLD, UDTALE OG

BOGSTAVKENDSKAB

Tre små kinesere.

a, e.

Tre små kinesere.

a, e, i, o.

Tre små kinesere.

a, e, i, o, u, y.

 

ABcd-vitaminer

Bogstav A

E

 

OMTANKELEGE

Gæt en hemmelighed

 

Gæt en hemmelighed

 

Hvad passer sammen? + pen (Bogkassen. Alle/nogle børn får hver et kort og skal på skift udpege det rigtige svar med spf-pennen)

 

F

 

HUKOMMELSE

Huske to-tre beskeder

 

2 børn

 

Huske to-tre nye beskeder.

 

2 børn

 

Huske to-tre nye beskeder.

 

2 børn

 

G

DIALOGISK

LÆSNING

(De valgte titler er forslag . Andre titler er lige så relevante)

Fra ca. 21/2 år

Kaj-bøger

Lille Krokodille-bøger

Fra ca. 21/2 – 3 år

De tre Bukke Bruse

Rasmus/Rasmus får besøg

Fra ca. 3 – 31/2 år

Gi’ den gas Ine

Jeg vil ha’ lyset tændt

Finn Herman

Fra ca. 21/2 år

Kaj-bøger

Lille Krokodille-bøger

Fra ca. 21/2 – 3 år

De tre Bukke Bruse

Rasmus/Rasmus får besøg

Fra ca. 3 – 31/2 år

Gi’ den gas Ine

Jeg vil ha’ lyset tændt

Finn Herman