Viden om sprog, sprogudvikling mm.

Kære alle!

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at henvise til litteratur om SPROG.

Hermed vil jeg gerne anbefale "Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling? Bogen er udarbejdet af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh, og er efter min mening ganske uundværlig for sprogansvarlige i dagtilbud. Bogen beskriver barnets sproglige udvikling og hvilke faktorer vi skal være opmærksomme på i forhold til om et barn har udfordringer i sin sproglige udvikling.

"Håndbog for sprogvejledere" af Hans Månsson, Lena Basse og Helle Iben Bylander er min "bibel" i forhold til min funktion som sprogvejleder.
I lighed hermed anvender jeg også "Sprogstimulering - Tale og skrift i førskolealderen" af Bente Eriksen Hagtvet.

Jeg henter også viden og inspiration fra bl.a. "Styrk dit barns sprog", og "Et sprog - flere sprog" som er udarbejdet af Lis Klausen og Gry Hodal.

SOL og Lille SOL af Helle Iben Bylander er for mig et must i forhold til at iværksætte tiltag inden for specifikke sproglige kompetencer.


På nedenstående links kan du læse mere om nogle af bøgerne:


http://dafolo-online.dk/page3426.aspx?recordid3426=6419&q=Sprogets%20milep%C3%A6le

http://dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik.3348/Sproghistorier---en-alsidig-literacy-p%C3%A6dagogik-i-b%C3%B8rnehave,-SFO-og-indskoling--inkl.-hjemmeside--.3818.aspx

http://dafolo-online.dk/page3426.aspx?recordid3426=4057&q=sprogtilegnelse

http://dafolo-online.dk/bestil-b%C3%B8ger-og-tryksager-direkte-i-vores-onlinebutik.3348/Dialogisk-l%C3%A6sning-i-teori-og-praksis.3949.aspx

http://dafolo-online.dk/page3426.aspx?recordid3426=805&q=det%20fort%C3%A6llende%20barn

http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741252292.aspx


http://www.saxo.com/dk/sprogstimulering_bente-eriksen-hagtvet_haeftet_9788723013729?adgroupid=270162911&gclid=cpdxtkhp9lqcfcl8caodbysazq


http://www.spf-herning.dk/product/sprog-og-leg-3565/

http://www.spf-herning.dk/product/lille-sol-sprog-og-leg-for-de-yngste-4217/


http://www.dpf.dk/produkt/b%C3%B8ger/5842/h%C3%A5ndbog-sprogvejledere