Sprogleg (øve hukommelse, turtagning, regler))

"Lille hund - der er nogen der har taget dit kødben"

Denne leg er "et hit" blandt mine børnehavebørn. Den indgår derfor i mine sproglege, og har fået sin egen pose!
Posen indeholder: en hund, et klæde (som kan dække barnet) og et "hjemmelavet" kødben.

Formålet med legen som en sprogleg er, at børnene skal huske en bestemt remse, og samtidig lærer de at der er regler i legen, og de lærer at vente på tur.