1: Lydlig opmærksomhed:

     Lyd-lotteri

     Billede og lyd passer

     sammen.

 

2: Sproglig kompleksitet:

     Billeder m/verber

     Fluesmækker

     Børnene sættes sammen

     to-og-to, og det gælder

     om at slå først. Fx Hvem

     hopper, hvem puster osv.

     Legen kan udvides til at

     omhandle navneord (fx

     tandbørste, ballon) og til-

     lægsord (fx ung/gammel,

     mand/dame) eller for-

     holdsord (fx på gulvet/i

     luften).

 

3   Dialogisk læsning:

      Laban og julenissen

      Samtale om fx jul, traditioner

      findes der nisser og spøgelser?

 

4   Dialogisk læsning/sangleg:

      Kaj er væk

      Børnene tager på skift et tørklæde  

      over hoveder og vi synger alle

      sangen om at blive væk – og blive

      fundet igen.