1: Lydlig opmærksomhed

     Lyd-lotteri. Billede og lyd passer sammen. Lyden er lagt på iPad.

 

2: Ordforråd/ordmobilisering

     Peg på fejlen. Billeder med 4-6 ting, hvoraf en af tingene adskiller sig fra de øvrige.

 

3: Sprogforståelse/hukommelse/omtanke/ordforråd/sproglig kompleksitet

     Tæl dyrene

     Æske med skovens dyr (konkreter)

     Planche med skovens dyr, som optræder i forskellige antal.

     Børnene vælger et dyr i æsken, som skal genkendes på planchen – og herpå finde det samlede

     antal af det valgte dyr.           

 

4:  Hukommelse/omtanke/ordforråd/ordmobilisering

     Hvor mange er der?

 De 40 kort viser tegninger med 5 svarmuligheder til, hvor mange genstande, der    er på billedet.
 Barnet viser det rigtige svar med spf-pennen. Svarmulighederne er markeret med en sort prik.   Når pennen kommer i kontakt med prikken lyser den grønt med eller uden lyd, hvis svaret er rigtigt. Er svaret forkert lyser pennen rødt med eller uden lyd.

    

5: Dialogisk læsning

     ”Hold ud Josephine”

     ( fås som gratis download: http://www.childrensbooksforever.com/childrenpages /Danish.html)

     Josephine er ikke god til ballet – men bliver alligevel god til ballet – på sin egen

     måde!

    Samtale om, hvad børnene hver især er gode til, og samtale om fællesskab og forskellighed.