Velkommen til sus-sproglege

  Kære Alle!

Jeg vil gerne byde velkomme til sus-sproglege!

Jeg er pædagog og sprogvejleder, og varetager sprogudvikling og sprogstimulering af børn i alderen 3 - 6 år.

I perioden 2010 - 2013 har jeg virket som sprogpædagog i en børnehave. Dette arbejde har motiveret mig til at studere "Børns sprog" og har resulteret i en gennemført "Sprogvejlederuddannelse" ved UCC.

Jeg
er nu ansat som sprogvejleder ved Tosprogscenter Gladsaxe, hvor jeg varetager sprogstimulering med børn DER har dansk som andetsprog, dels i kommunens dagtilbud dels i Tosprogscenteret.

I forbindelse med mit samarbejde med PPR og talepædagoger modtager jeg bl.a. sprogmateriale som er rettet specifikt mod særlige sproglige vanskeligheder.

Dette materiale omsætter jeg til sproglege, som forhåbentlig vil bidrage til at børnenes sproglige kompetence styrkes, og at sprogets form, indhold og funktion herved læres!

Jeg vil gerne præsentere mine sproglege, som forhåbentlig kan være til inspiration for andre, og samtid vil jeg gerne opfordre til, at andre deler deres sproglege med mig :-)

I foråret 2013 opfordredes jeg til at udarbejde et struktureret sprogstimulerende koncept.
En opgave som jeg med interesse og engagement påtager mig. Dette er beskrevet i afsnittet "Godt sprog".

Dette arbejde har yderligere inspireret mig til at videreudvikle konceptet. Det nye koncept har jeg givet titlen "Godt sprog - bogstavelig talt", da jeg heri inddrager emergent literacy, for, gennem sproglege, målrettet at bidrage til at støtte børnenes kommende læse- og skrivekompetence.

Da jeg gerne vil dele mine erfaringer og færdigheder i forbindelse med pædagogiske tiltag i forhold til børns sproglige udvikling, deltager jeg gerne ved forældremøder, personalemøder, studiekreds mv.


Har du spørgsmål til mine ideer, aktiviteter og "påstande", er du meget velkommen til at kontakte mig på kontaktsiden Smiler stort

Med venlig hilsen
Susanne