Velkommen til sus-sproglege

  Kære Alle!

Jeg vil gerne byde velkomme til sus-sproglege!

Jeg er pædagog og sprogvejleder, og varetager sprogudvikling og sprogstimulering af børn i alderen 0 - 6 år.

Jeg
er ansat som sprogvejleder ved PPR Gladsaxe, hvor jeg varetager sprogstimulering med børn der har dansk som andetsprog, dels i kommunens dagtilbud dels hjemme hos flersprogede børn, som ikke er tilknytte et dagtilbud.


Jeg er tilknytter PPR-team Skovbrynet, som udover ego omfatter, talehørekonsulent, psykologer, specialpædagoger og ressourcekonsulenter.


Jeg vil gerne præsentere mine sproglege, som forhåbentlig kan være til inspiration for dig/Jer, og samtid vil jeg gerne opfordre til, at du/I deler deres sproglege med mig :-)

I foråret 2013 opfordredes jeg til at udarbejde et struktureret sprogstimulerende koncept.
En opgave som jeg med interesse og engagement påtager mig. Dette er beskrevet i afsnittet "Godt sprog".

Dette arbejde har yderligere inspireret mig til at videreudvikle konceptet. Det nye koncept har jeg givet titlen "Godt sprog - bogstavelig talt", da jeg heri inddrager tidlig literacy, for, gennem sproglege, målrettet at bidrage til at støtte børnenes kommende læse- og skrivekompetence.

Da jeg "brænder for" sprogudvikling for alle børn, har jeg gennemført Hanen- uddannelsesprogrammerne "SPARK", "Sprog i samspil" samt "Mere end ABC" Efterfølgende er jeg gennem undervisning ved Hanen Centre (hanen.org) blevet certificeret underviser i "Learning Language and Loving It" (Sprog i samspil) samt "ABC and beyond" (Mere end ABC).

Jeg er tillige tilknyttet Sprogin (sprogin.dk) som konsulent og underviser, hvor jeg blandt andet underviser i uddannelsesprogrammerns "Sprog i samspil" og "mere end ABC".

Da jeg gerne vil dele mine erfaringer og færdigheder i forbindelse med pædagogiske tiltag i forhold til børns sproglige udvikling, deltager jeg gerne ved forældremøder, personalemøder, studiekreds mv.


Har du spørgsmål til mine ideer, aktiviteter og "påstande", er du meget velkommen til at kontakte mig på kontaktsiden 😀

Med venlig hilsen
Susanne